Bij gevaarlijk spel krijg je een indirecte vrije trap

Een indirecte vrije trap komt voornamelijk voort uit gevaarlijk spel. Denk aan het te hoog trappen, het te laag koppen, het belemmeren van spelers zonder contact of de doelman blokkeren bij het uittrappen. Naast gevaarlijk spel kan je een indirecte vrije trap krijgen als je als keeper de bal langer dan zes seconden vasthoudt, een terugspeelbal oppakt of de bal twee keer raakt bij een spelhervatting. In deze gevallen krijg je een indirecte vrije trap in het strapschopgebied. Als een speler de bal vastklemt tussen zijn benen en er niet meer gevoetbald kan worden, wat je weleens ziet na een valpartij, is het ook een indirecte vrije trap.

Een indirecte vrije trap mag nooit direct op doel worden geschoten en moet dus eerst naar een medespeler. Zelfs als je binnen het strapschopgebied dichtbij het doel van de tegenstander een indirecte vrije trap mag nemen.

 Arbitrage