Arbiter betekent scheidsrechter

De betekenis van arbiter is scheidsrechter. De twee woorden zijn in de sport synoniemen van elkaar. Het woord arbiter stamt af van het Latijns en staat voor een persoon die, netjes geformuleerd, bij geschillen zorgt voor een schikking. In het voetbal is dit de taak van de scheidsrechter en zijn assistenten. Zij lossen geschillen op bij overtredingen van de spelregels en zorgen dat het voetbal zo eerlijk mogelijk verloopt. Het uitvoeren van de taken van de arbiter wordt in de sport ook wel arbitrage genoemd. De arbiter heeft een zeer belangrijke rol in voetbalwedstrijden en om die redenen verdienen scheidsrechters goed.

 Arbitrage